Of je nu de wereld wilt verbeteren of gewoon jezelf ontwikkelen.

Het begint allemaal met opnieuw student worden. Daarom vind je op dit platform het actuele overzicht van 14 publieke universiteiten in Nederland op het gebied van leven lang ontwikkelen. Een divers en gevarieerd aanbod aan cursussen voor iedereen die verder wil leren. Soms heb je een relevante vooropleiding nodig, voor andere cursussen is dat niet nodig. En het aanbod verandert continu, dus check af en toe of er iets nieuws en passends voor jou bij zit.

Een leven lang ontwikkelen

Universiteiten zien dat de vraag naar onderwijs en scholing van hoger opgeleide professionals toeneemt. Beroepen veranderen en loopbanen zijn steeds meer flexibel en fluïde. Dat vraagt om verbreding, verdieping en actualisering van kennis. Maar ook om reflectie en inspiratie. Want er is ook steeds meer behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat en energietransitie. Studeren stopt niet na je studie. Jezelf blijven ontwikkelen is van belang op persoonlijk niveau, maar ook voor de gehele samenleving. Duurzame inzetbaarheid én motivatie van een vergrijzende beroepsbevolking is van belang voor ons allen in Nederland. Maar ook voor een concurrerende economie, actieve maatschappelijke participatie en democratisch burgerschap. Als universiteiten beschouwen wij het als onze taak om dit mogelijk te maken. Daarom ontwikkelen de universiteiten continu een gevarieerd, duurzaam en flexibel aanbod van cursussen, speciaal voor professionals vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten. En passend bij de actuele vraag van professionals en de organisaties waar zij werkzaam zijn. Op het gebied van een leven lang ontwikkelen wordt intensief samengewerkt. Zo brachten de koepelorganisaties MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de NRTO samen met de Universiteiten van Nederland in 2020 een advies uit waarin zij samen pleitten voor een week aan leerrechten per jaar, voor iedere Nederlander. Daarnaast werken we samen met de hogescholen, de mbo’s, de NRTO én met het ministerie van OCW aan een breed scholingsportaal, om te kunnen voorzien in deze groeiende behoefte in onze samenleving. Met universitairdoorleren.nl maken we ons academisch onderwijs toegankelijk voor iedereen die zich een leven lang wil ontwikkelen.